navigation

Program

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM – odborný garant programu

Čtvrtek, 17. 5. 2018

11:00 – 13:00 Příjezd, registrace
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 12:45 Zahájení (Sál Sýpka)
Ing. Václav Mádr
  Kardio blok (Sál Sýpka)
Garant: Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
12:45 – 13:15 Troponiny měřené na české laboratorní scéně
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
13:15 – 13:45 Pohled kardiologa
MUDr. Martin Holek
13:45 – 14:15 Akutní koronární syndromy a úloha záchranné služby
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
14:15 – 14:30 Přestávka
Paralelní sekce – HEMATOLOGIE
(Historický sál)
Garant: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Paralelní sekce –BIOCHEMIE
(Sál Sýpka)
Garant: Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
14:30 – 14:50 Pohled na hematologické analyzátory DxH 8OO versus Sysmex XN-9000 v praxi .
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA
14:30 – 15:00 Biochemické kazuistiky
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
14:50 – 15:10 Střední objem trombocytů (MPV) versus nezralá frakce trombocytů (IPF)
Ing. Markéta Rusková
15:00 – 15:30 Léky, nápoje a potrava
PharmDr. Josef Suchopár
15:10 – 15:30 Analytické problémy při stanovení krevního obrazu
Ing. Eliška Pešková
15:30 – 16:00 Zajimavá lipidologie
MUDr. Janka Franeková, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
RNDr. Silvie Vaingátová
15:30 – 16:00 Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice sepse novorozenců
Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
16:00 – 16:15 Přestávka*
16:00 – 16:15 Přestávka* Paralelní sekce - Často skloňovaná onemocnění (Sál Sýpka)
Garant: MUDr. Šárka Svobodová,Ph.D.
16:15 – 17:00 Diferenciální diagnostika pancytopenií
MUDr. Dana Mikulenková
16:15 – 16:45 Diabetes mellitus 2 typu - hrozba 21. století
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
17:00 – 17:30 Trombocytopenie, příčina a diferenciální diagnostika
MUDr. Libor Červínek, Ph.D.
16:45 – 17:15 Metabolický syndrom a obezita - vážný, ale řešitelný problém
MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.
17:30 – 18:00 Využití hematologických a biochemických parametrů v diagnostice onemocnění v pediatrii
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
17:15 – 17:45 Těžká porucha vnitřního prostředí u mladého diabetika- kazuistika
Doc.MUDr. Helena Lahoda Brodská, PhD.

Pátek, 18. 5. 2018

  Blok Biostudie (Sál Sýpka)
Garant: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
9:00 – 9:30 Shromažďování vzorků z různých pohledů
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
9:30 – 10:00 Evropská síť biobank BBMRI a FAIR principy vytváření dat
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
10:00 – 10:20 Validace a verifikace diagnostických souprav
Ing. Martin Knížek
10:20 – 10:40 Jištění jakosti klinických studií
RNDr. Marek Příhoda, CSc.
10:40 – 11:00 Přestávka*
  Blok AUTOMATIZACE (Sál Sýpka)
Garant: RNDr. Zdeněk Veškrna
11:00 – 11:30 Automatizace: Řízení laboratorního procesu
Ing. Lukáš Palivec, Ph.D.
11:30 – 12:00 Význam automatizace pro laboratoř
Ing. Kamil Řáda
12:00 – 12:10 DxONE – Clinical IT
Ing. Boris Popsimov
12:10 – 12:40 K čemu middleware?
RNDr. Zdeněk Veškrna
12:40 – 13:30 Oběd

 

* Přestávka - MUDr. Radka Fuchsová - PSA diskuze u kávy


odborný garant programu
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
 

Spolupořadatel:
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
 

Beckman Coulter
Termín pro zaslání přihlášek a abstrakt je 12. dubna 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo CBT

Congress Business Travel, Lidická 43/66, Praha 5
www.cbttravel.cz, bcdialog2018@cbttravel.cz, Telefon: +420 224 942 575, Fax: +420 224 942 550