navigation

Organizační sekretariát

Congress Business Travel, s.r.o.

Lidická 43/66, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Monika Šenderová

Tel.: +420 224 942 575, 224 942 579
Fax: +420 224 942 550
E-mail: bcdialog2018@cbttravel.cz


odborný garant programu
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
 

Spolupořadatel:
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
 

Beckman Coulter
Termín pro zaslání přihlášek a abstrakt je 12. dubna 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo CBT

Congress Business Travel, Lidická 43/66, Praha 5
www.cbttravel.cz, bcdialog2018@cbttravel.cz, Telefon: +420 224 942 575, Fax: +420 224 942 550