navigation

Odborná konference "Laboratoř 360 - Dialog " přináší odborný pohled několika stran jako je lékař/klinik, laboratorní pracovník, analytik, manager laboratoře či dodavatel na vybraná aktuální témata současné klinické diagnostiky.

Těšíme se na Vaši účast!

Váš Beckman Coulter tým

 


odborný garant programu
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
 

Spolupořadatel:
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
 

Beckman Coulter
Termín pro zaslání přihlášek a abstrakt je 12. dubna 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo CBT

Congress Business Travel, Lidická 43/66, Praha 5
www.cbttravel.cz, bcdialog2018@cbttravel.cz, Telefon: +420 224 942 575, Fax: +420 224 942 550